• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3

Văn bản

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Kế hoạch số 13

Kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS

04/4/2017
Kế hoạch 15

kế hoạch tổ chức Hội diễn

04/4/2017
Kế hoạch 14/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2017

04/4/2017
Kế hoạch Số: 05/KH-LĐLĐ

Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên năm 2017

ngày 20 tháng 02 năm 2017
Hướng dẫn 75/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn về chấm điểm, xếp loại công đoàn cở năm 2014

27/10/2014
Hướng dẫn 83/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn phân loại Ủy ban kiểm của công đoàn

04/11/2014
Hướng dẫn 79/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quí IV năm 2014

20/10/2014
Hướng dẫn 82/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014

04/11/2014
Kế hoạch 15/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

10/11/2014
Kế hoạch 16/KH-LĐLĐ

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa (XI)

10/11/2014
Kế hoạch 18/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2014

21/11/2014
Kế hoạch 12/KH-LĐLĐ

Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đoàn viên công đoàn giai đoạn 2013-2018

25/8/2014
Kế hoạch 17/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đoàn viên và tổ chức công đoàn (giai đoạn 2013-2018)

10/11/2014
Chương trình phối hợp 47/CTrPH-LĐLĐ-CCT

Chương trình về việc thực hiện thu nộp kinh phí Công đoàn

25/7/2014
Chương trình phối hợp 90/CTrPH-LĐLĐ-TĐKT

Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018

21/11/2014
Chương trình 17/CTr-LĐLĐ

Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động huyện Hàm Tân, giai đoạn 2013-2018

10/11/2014
Công văn 71/LĐLĐ

Công văn v/v triển khai Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) trong 8 tháng đầu năm 2014

10/10/2014
Công văn 59/LĐLĐ

Công văn v/v phối hợp triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015

11/9/2014
Công văn 58/LĐLĐ

Công văn v/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

11/9/2014
Báo cáo 36/BC-LĐLĐ

Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn tháng 12/2014 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2015

18/12/2014
Trang: 12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top